MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt privind lista finala de prioritati pe anul 2021 a solicitantilor care au acces la locuintele ANL

ANUNT IMPORTANT

Prin HCL. nr.11/27.01.2022  a fost aprobata „Lista de prioritati finala privind repartizarea  locuintelor pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte” , in anul 2022.
 
Anexam prezentului anunt lista de prioritati finala cu solicitantii de locuinte ANL, intocmita de Comisia Sociala  cu respectarea prevederilor Legii nr.114/1996- legea locuintei cu modificarile si completarile ulteriore , si aprobata de Consiliul Local Medias cu HCL. nr.11/2022.