HCL nr. /16.03.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 16 martie, ora 14:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a „Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”, precum și mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” aprobarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru „Delegarea gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”.

Referatul de aprobare nr. 86/2023, proiectul de hotărâre nr. 86/2023, raportul de specialitate nr. 4672/13.03.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (3) lit. „d^1”, art. 30 alin. (1) și alin. (5), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1) din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, Legea nr. 249/2015, art. 104 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 98/2016, art. 9 alin. (2) și alin. (3) din HG nr. 395/2016, OUG nr. 92/2021, art. 89 alin. (1) și alin. (2), art. 132, art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d”, alin. (6) lit. „a” alin. (7) lit. „n”, art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 297 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C15-Educatie, a Notei de fundamentare, precum şi a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 88/2023, proiectul de hotărâre nr. 88/2023, raportul de specialitate nr. 4858/15.03.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisii nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 75 de ani de căsătorie în cursul anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 84/2023, proiectul de hotărâre nr. 84/2023, raportul de specialitate nr. 1455/10.03.2023;

Temei legal: art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2023-30.06.2023.

Referatul de aprobare nr. 85/2023, proiectul de hotărâre nr. 85/2023, raportul de specialitate nr. 1420/9.03.2023;

Temei legal: art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Proiect Pilot „Construire creşă mică” str. Blajului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului.

Referatul de aprobare nr. 87/2023, proiectul de hotărâre nr. 87/2023, raportul de specialitate nr. 4521/13.03.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean