HCL nr. /29.03.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 29 martie 2023, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 112/2023, proiectul de hotărâre nr. 112/2023, raportul de specialitate nr. 5259/22.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 409 alin. (1) și (3), art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru anul 2023 Parcului Industrial Automecanica.

Referatul de aprobare nr. 96/2023, proiectul de hotărâre nr. 96/2023, raportul de specialitate nr. 13031/16.03.2023;

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007, Ordinul nr. 2.980/2013, Ordinul MDLPA nr. 787/11.06.2021, art. 456 alin. (1) lit. „i”, art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 108/2023, proiectul de hotărâre nr. 108/2023;

Temei legal: art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, OUG nr. 162/2008, HG nr. 56/2009, art. 6 din Ordinul nr. 1224/2010, Ordinul nr. 834/2011, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Mediaş în cadrul Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mediaş prin Clubul Sportiv Municipal Mediaş pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport şi reprezentanţi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Referatul de aprobare nr. 115/2023, proiectul de hotărâre nr. 115/2023, raportul de specialitate nr. 619/21.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 69/2000, Legea nr. 350/2005, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „f”, art. 136, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 100/2023, proiectul de hotărâre nr. 100/2023, raportul de specialitate nr. 5031/17.03.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 101/2023, proiectul de hotărâre nr. 101/2023, raportul de specialitate nr. 5030/17.03.2023;

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007, Ordinul nr. 2.980/2013, Ordinul MDLPA nr. 787/11.06.2021, art. 456 alin. (1) lit. „i”, art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 7 (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 24 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 92/2023, proiectul de hotărâre nr. 92/2023, raportul de specialitate nr. 4264/14.03.2023;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 93/2023, proiectul de hotărâre nr. 93/2023, raportul de specialitate nr. 4822/14.03.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d” alin. (6) lit. „a” și „b” alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 94/2023, proiectul de hotărâre nr. 94/2023, raportul de specialitate nr. 4939/16.03.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității achiziționării de către Municipiul Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale individuale.

Referatul de aprobare nr. 95/2023, proiectul de hotărâre nr. 95/2023, raportul de specialitate nr. 4937/16.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 465 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 97/2023, proiectul de hotărâre nr. 97/2023, raportul de specialitate nr. 4957/16.03.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 2A, ap. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 110/2023, proiectul de hotărâre nr. 110/2023, raportul de specialitate nr. 5057/17.03.2023;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302-331 și art. 362 alin. (1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş Sat Ighişu Nou, str. Morii.

Referatul de aprobare nr. 107/2023, proiectul de hotărâre nr. 107/2023, raportul de specialitate nr. 5146/20.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HG nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 114/2023, proiectul de hotărâre nr. 114/2023, raportul de specialitate nr. 5202/22.03.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 30.03.2023, prima întrunire, respectiv 31.03.2023 a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 111/2023, proiectul de hotărâre nr. 111/2023, raportul de specialitate nr. 5118/22.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe str. Piatra Craiului, din Municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 103/2023, proiectul de hotărâre nr. 103/2023, raportul de specialitate nr. 5090/20.03.2023;

Temei legal: art. 3 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9, alin. (1) lit. „c” şi „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d” și alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT, a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)”, COD SMIS 136917.

Referatul de aprobare nr. 104/2023, proiectul de hotărâre nr. 104/2023, raportul de specialitate nr. 4947/16.03.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)”, COD SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 105/2023, proiectul de hotărâre nr. 105/2023, raportul de specialitate nr. 4980/16.03.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind proiectul la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalația de încălzire și instalația electrică corp D Liceul Teoretic Axente Sever”.

Referatul de aprobare nr. 106/2023, proiectul de hotărâre nr. 106/2023, raportul de specialitate nr. 5072/20.03.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Mediaș cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 109/2023, proiectul de hotărâre nr. 109/2023, raportul de specialitate nr. 5153/20.03.2023;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) alin. (3) lit. „j”, art. 9 alin. (1) lit. a” „c” și „d” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006, art. 24 și art. 26 din Ordinul nr. 134/2019, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind modificarea/completarea prin Act Adițional a Parteneriatului de implementare nr. 12516/30.09.2020 încheiat între UAT-Municipiul Mediaș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a Municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 238/2020, și modificat prin Actul Adițional nr. 1 aprobat prin HCL nr. 327/2022.

Referatul de aprobare nr. 113/2023, proiectul de hotărâre nr. 113/2023, raportul de specialitate nr. 4984/16.03.2023;

Temei legal: OUG 101/25.06.2020, OUG nr. 133/2021, HG nr. 829/2022, art. 129 alin. (2) lit. „c” „d”, „e”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 102/2023, proiectul de hotărâre nr. 102/2023, raportul de specialitate nr. 901/14.03.2023;

Temei legal: art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011, art. 2, art. 3 şi art. 4 din HG nr. 867/2015, Ordinul nr. 29/2019, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 90/2023, proiectul de hotărâre nr. 90/2023, raportul de specialitate nr. 1511/15.03.2023;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21, art. 30 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale, situată în Municipiul Mediaş, str. Gravorilor, nr. 4, Mansardă, ap. 15 unei persoane vulnerabile din Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 91/2023, proiectul de hotărâre nr. 91/2023, raportul de specialitate nr. 1512/15.03.2023;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 98/2023, proiectul de hotărâre nr. 98/2023, raportul de specialitate nr. 1565/17.03.2023;

Temei legal: HG nr. 867/2015, HG nr. 797/2017, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde.

Referatul de aprobare nr. 99/2023, proiectul de hotărâre nr. 99/2023, raportul de specialitate nr. 1567/17.03.2023;

Temei legal: HG nr. 903/2014, Legea nr. 17/2000, Legea nr. 416/2001, Legea nr. 116/2002, Legea nr. 272/2004, Legea nr. 273/2006, art. 9 alin. (2), art. 11 lit. „b”, art. 15 alin. (3), art. 16, alin. (1) și alin. (5) art. 17 alin. (1), art. 54 alin. (1) și art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011, HG nr. 903/2014, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire magazin Penny Market, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame de faţadă şi în parcare stâlp publicitar, organizare şantier şi branşamente utilităţi” str. Moşnei fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului.

Referatul de aprobare nr. 89/2023, proiectul de hotărâre nr. 89/2023, raportul de specialitate nr. 3121/10.03.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

Informări:
- Raportul primarului privind activitatea desfășurată în anul 2022.
- Raportul viceprimarului privind activitatea desfășurată în anul 2022.
- Adresa nr. 3.812/01.03.2023 a locuitorilor din cartierul Gloria.
- Adresa nr. 5.168/21.03.2023 a locuitorilor din cartierul Gura Câmpului.

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean