HCL nr. /09.01.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
9 ianuarie 2023, ora 12:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 1/2023, proiectul de hotărâre nr. 1/2023, raportul de specialitate nr. 45/03.01.2023;

Temei legal: Cap V pct. 5.16.2.1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4.271/15.12.2022, art. 13, art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 798/28.12.2022.

Referatul de aprobare nr. 2/2023, proiectul de hotărâre nr. 2/2023, raportul de specialitate nr. 50/03.01.2023;

Temei legal: art. 82 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Sanda Ligia Muntean