Titlu
HCL nr. 378 din 27.12.2023
privind completarea anexei la HCL nr. 366/2023 privind aprobarea evenimentelor cultural-sportive care se vor desfășura în lunile Ianuarie și Februarie 2024
Data comunicare: 27.12.2023
HCL nr. 377 din 27.12.2023
privind aprobarea Planului de Acțiune pentru un Oraș Verde (PAOV) Mediaș
Data comunicare: 27.12.2023
HCL nr. 376 din 20.12.2023
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, precum și lista obiectivelor de investiții pe anul 2023
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 375 din 20.12.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire hală metalică cu utilități, gaz, apă, curent, canalizare, telecomunicații și împrejmuire” str. Rora Mare fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publiculu
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 374 din 20.12.2023
privind aprobarea Convenției de colaborare între Municipiului Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială cu Asociația Phoenix Speranța
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 373 din 20.12.2023
privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 372 din 20.12.2023
privind premierea persoanelor cu domiciliul în Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2024
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 371 din 20.12.2023
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2024, în vederea creșterii calității vieții
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 370 din 20.12.2023
privind premierea familiilor cu domiciliul în Municipiul Mediaş şi Satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2024
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 369 din 20.12.2023
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 368 din 20.12.2023
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului Municipal Mediaş
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 367 din 20.12.2023
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 366 din 20.12.2023
privind aprobarea evenimentelor cultural-sportive care se vor desfășura în lunile ianuarie și februarie 2024 (completată prin HCL nr. 378/2023)
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 365 din 20.12.2023
privind mandatarea reprezentanților Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor societăților: SC Meditur SA, SC ECO-SAL SA, SC Piața Prim-Com SA și SC Apa Târnavei Mari SA, pentru ducerea la îndeplinire a Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 364 din 20.12.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Reţele de Canalizare Pluvială în Cartier Vitrometan-Etapa I” categoria de investiţii: Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor a apelor pluviale aprobat pentru finanţare prin Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 363 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiţie „Reabilitare și extindere compartiment primiri urgențe CPU”, completarea și modificarea contractului de administrare nr. 10389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaş
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 362 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 361 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiţii finalizate, completarea și modificarea contractului de administrare nr. 10389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaş
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 360 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții realizate asupra imobilelor administrate de unități de învățământ
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 359 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, realizat de către Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 358 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții realizate, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 48/2017 încheiat cu Liceul Tehnologic Automecanica
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 357 din 20.12.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 356 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Avram Iancu nr. 110, număr Carte funciară 115083
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 355 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Avram Iancu nr. 60, număr Carte funciară 111079
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 354 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Avram Iancu nr. 18
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 353 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, ap. 1 număr Carte funciară 100711-C1-U1
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 352 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Mihai Viteazu nr. 4, ap. 3 număr Carte funciară 112851-C1-U3
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 351 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Mihai Viteazu nr. 4, ap. 2 număr Carte funciară 112851-C1-U1
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 350 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Mihai Viteazu nr. 4, ap. 1 număr Carte funciară 112851-C1-U2
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 349 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 41 număr Carte funciară 100913
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 348 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4a număr Carte funciară 114316-C1-U7
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 347 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 2 număr Carte funciară 114316-C1-U5
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 346 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 număr Carte funciară 100507-C1-U8
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 345 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 2 unificat cu ap. 3 număr Carte funciară 100507-C1-U3
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 344 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 număr Carte funciară 100507-C1-U5
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 343 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B număr Carte funciară 100507-C1-U6
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 342 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A număr Carte funciară 100507-C1-U9
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 341 din 20.12.2023
privind majorarea în anul 2024 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr. 23 număr Carte funciară 101090
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 340 din 20.12.2023
privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2024 la SC Piața Prim-Com SA
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 339 din 20.12.2023
privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2024
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 338 din 20.12.2023
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2023
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 337 din 20.12.2023
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2023
Data comunicare: 21.12.2023
HCL nr. 336 din 07.12.2023
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și pentru asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 335 din 07.12.2023
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și pentru asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 334 din 07.12.2023
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și pentru asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 333 din 07.12.2023
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă strada Baia de Nisip” cod SMIS 137985 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și pentru asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 332 din 07.12.2023
privind aprobarea implementării etapei II și susținerea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074 propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 331 din 07.12.2023
privind aprobarea implementării etapei II și susținerea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale
Data comunicare: 07.12.2023
HCL nr. 330 din 29.11.2023
privind propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş și a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com S A Mediaş
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 329 din 29.11.2023
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului (construcție+cotă teren aferentă) situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 29 ap. 2 jud. Sibiu
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 328 din 29.11.2023
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Spitalul Municipal Mediaș și Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș în scopul realizării proiectului „Capacitate nouă de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum, în Municipiul Mediaș, jud. Sibiu”, precum și aprobarea participării Municipiului Mediaș în calitate de lider parteneriat pentru proiectul „Capacitate nouă de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum, în Municipiul Mediaș, jud. Sibiu” în cadrul „Fondul pentru modernizare în România” Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 327 din 29.11.2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SFși a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUD. SIBIU”, în cadrul „Fondul pentru modernizare în România” Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 326 din 29.11.2023
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2023
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 325 din 29.11.2023
privind validarea Dispoziției nr. 1082/24.11.2023
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 324 din 29.11.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire atelier și birouri, branșamente utilități” str. Brateiului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 323 din 29.11.2023
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.07.2023-31.12.2023
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 322 din 29.11.2023
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă doamnei Savin Oana Sonia cu domiciliul în localitatea Mediaş, str. Tomis, nr. 5, bl. 14, sc. B, ap. 21, județul Sibiu
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 321 din 29.11.2023
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 320 din 29.11.2023
privind completarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2023, aprobat prin HCL nr. 73/2023 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 319 din 29.11.2023
privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Mediaș-postmortem” preotului Protopop Ioan Găban
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 318 din 29.11.2023
privind acordarea unui mandat special domnului Primar Gheorghe Roman, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, a Caietului de Sarcini al serviciului și a Contractului de furnizare/prestare al serviciului
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 317 din 29.11.2023
privind avizarea Studiului de specialitate privind Indicatorii de performanță ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Aria Delegată Operatorului S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Mediaș, în Adunarea Generală a Asociației „Apa Târnavei Mari” pentru exercitarea votului
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 316 din 29.11.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 315 din 29.11.2023
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public în Municipiul Mediaș, a duratei acestuia și a redevenței minime
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 314 din 29.11.2023
privind completarea HCL nr. 69/2023-privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul local cu completările ulterioare
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 313 din 29.11.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Reabilitare instalație de încălzire parter cămin A Colegiul Tehnic Mediensis”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 312 din 29.11.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Modernizare zonă de agrement și loc de joacă Greweln”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 311 din 29.11.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivelor de investiții „Reabilitare instalaţie electrică la Şcoala Gimnazială Cireşarii” şi „Reabilitare instalaţie electrică la Grădiniţa cu program prelungit Piticot”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 310 din 29.11.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Amenajare drum zonă industrial nepoluantă și de deservire generală str. Aurel Vlaicu-Etapa I”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 309 din 29.11.2023
privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 „privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 308 din 29.11.2023
privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Lucian Blaga fn
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 307 din 29.11.2023
privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 306 din 29.11.2023
privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în extravilanul Municipiului Mediaș, str. Wewern fn
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 305 din 29.11.2023
privind completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea Bunuri imobile „Spații cu altă destinație”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 304 din 29.11.2023
privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 1 situat administrativ în Mediaş Piața Corneliu Coposu nr. 3, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu”
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 303 din 29.11.2023
privind exprimarea acordului cu privire la încheierea unui contract de asociere în participație de către SC The Brothers SRL în calitate de chiriaș al contractului de închiriere nr. 2/2021, în vederea exploatării în comun a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 302 din 29.11.2023
privind prelungirea duratei contractuale a contractelor de comodat nr. 33/2008 și nr. 44/2009 încheiate între Municipiul Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici Mediaș
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 301 din 29.11.2023
privind schimbare destinaţiei unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 300 din 29.11.2023
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 299 din 29.11.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Națională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 298 din 29.11.2023
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 297 din 29.11.2023
privind înlocuirea anexei la HCL nr. 79/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, modificată și completata prin HCL nr. 116/2023
Data comunicare: 04.12.2023
HCL nr. 296 din 31.10.2023
privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş în Dosarul nr. 2101/85/2023 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu-Şecţia contencios administrativ şi fiscal
Data comunicare: 31.10.2023
HCL nr. 295 din 31.10.2023
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului (construcție+teren) situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 19 Județul Sibiu
Data comunicare: 31.10.2023
HCL nr. 294 din 31.10.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighişu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.10.2023
HCL nr. 293 din 31.10.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighişu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835
Data comunicare: 31.10.2023
HCL nr. 292 din 26.10.2023
privind aprobarea amplasării unui monument (avion dezechipat) închinat aviatorilor militari din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 291 din 26.10.2023
privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Proiect tip-Construire bazin de înot didactic, Cartier Vitrometan, str. Blajului, nr. 4A, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 290 din 26.10.2023
privind rectificarea bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 289 din 26.10.2023
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 288 din 26.10.2023
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Introducere în intravilan și dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” zona Moșnei
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 287 din 26.10.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru „Dezmembrare imobile în vederea construirii de locuințe unifamiliale, construire imobile de locuințe colective mici, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Piloților fn
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 286 din 26.10.2023
privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 285 din 26.10.2023
privind completarea HCL Mediaş nr. 247/2023 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023” şi HCL nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 284 din 26.10.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Strada Ighișului, Municipiul Mediaș”
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 283 din 26.10.2023
privind modificarea HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 282 din 26.10.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 281 din 26.10.2023
privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 455 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Piscului fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 280 din 26.10.2023
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaş, Piața George Enescu, nr. 10, ap. 4, Județul Sibiu, aflat în proprietatea Municipiului Mediaş-domeniu privat
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 279 din 26.10.2023
privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 465 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 278 din 26.10.2023
privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție+cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 24 subapartament 7 Județul Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 277 din 26.10.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9, str. 1 Decembrie nr. 30, str. Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrare în Valea Lungă)” și „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș Șos. Sibiului nr. 48 și str. Rora Mare”
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 276 din 26.10.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 275 din 26.10.2023
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 274 din 26.10.2023
privind soluționarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 273 din 26.10.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Națională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 272 din 26.10.2023
privind aprobarea execuției bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2023
Data comunicare: 27.10.2023
HCL nr. 271 din 13.10.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 modificată prin HCL nr. 260/2022 respectiv HCL nr. 201/2023 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 13.10.2023
HCL nr. 270 din 13.10.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”
Data comunicare: 13.10.2023
HCL nr. 269 din 06.10.2023
privind aderarea Municipiului Mediaș la Asociația proprietarilor de terenuri și a crescătorilor de animale „Băile Bazna” Tălmaciu, Județul Sibiu
Data comunicare: 09.10.2023
HCL nr. 268 din 06.10.2023
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, a Regulamentului serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 09.10.2023
HCL nr. 267 din 02.10.2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL MEDIAȘ”
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 266 din 02.10.2023
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL MEDIAŞ”
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 265 din 28.09.2023
privind aprobarea „Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaș, pentru anul 2024”
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 264 din 28.09.2023
privind completarea HCL Mediaş nr. 247/2023 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023” şi a HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022” (completată prin HCL nr. 181/2022 și HCL nr. 354/2022)
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 263 din 28.09.2023
privind cofinanţarea serviciului social Centru de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist al Asociaţiei Sfântul Casian pe anul 2023
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 262 din 28.09.2023
privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 254/2023 privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2023/2024 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 261 din 28.09.2023
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Domnul Crîșmaru Eugen
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 260 din 28.09.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 259 din 28.09.2023
privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 258 din 28.09.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 257 din 28.09.2023
privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
Data comunicare: 02.10.2023
HCL nr. 256 din 18.09.2023
privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
Data comunicare: 19.09.2023
HCL nr. 255 din 18.09.2023
privind înlocuirea domnului Mărginean Mircea Ioan cu doamna Teodorescu Florentina Alis în cadrul comisiilor Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 19.09.2023
HCL nr. 254 din 05.09.2023
privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2023/2024 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș (modificată prin HCL nr. 262/2023)
Data comunicare: 05.09.2023
HCL nr. 253 din 05.09.2023
privind aprobarea completării proiectului la faza Actualizare Studiul de fezabilitate (actualizat prin HCL nr. 171/2023), a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”
Data comunicare: 05.09.2023
HCL nr. 252 din 30.08.2023
privind asumarea/neasumarea responsabilității implementării Programului pentru școli în perioada 2023-2029
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 251 din 30.08.2023
privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistentă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1955/85/2023
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 250 din 30.08.2023
privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S.) şi Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA) România, în scopul colaborării pentru implementarea proiectelor privind reducerea riscului abandonului școlar
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 249 din 30.08.2023
privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S.) şi Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în scopul acordării unui sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu costurile salariale pentru 2 specialişti (1 kinetoterapeut şi 1 psiholog)
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 248 din 30.08.2023
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor, din bugetul local, în anul 2024
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 247 din 30.08.2023
privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023” (completată prin HCL nr. 264/2023, completată prin HCL nr. 285/2023))
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 246 din 30.08.2023
privind modificarea HCL nr. 85/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C15-Educatie, a Notei de fundamentare, precum şi a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 245 din 30.08.2023
privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Națională și Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 244 din 30.08.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 31.08.2023, prima întrunire respective 01.09.2023 a doua întrunire
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 243 din 30.08.2023
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Bucluc Gheorghe
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 242 din 30.08.2023
privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 130/2023 privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și nefinanțate de AFM pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice etapa II, cartier Gura Câmpului, Gloria, Aurel Vlaicu”
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 241 din 30.08.2023
privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze „pentru” sau „împotrivă” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de Atribuire pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 240 din 30.08.2023
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare reţea apă potabilă şi reţea canalizare menajeră pe strada Traian Vuia (parţial) şi strada Piloţilor (parţial), Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 239 din 30.08.2023
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de protecție cu panouri pe strada Gării”
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 238 din 30.08.2023
privind transmiterea dreptului de concesiune, asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției, situată pe str. Brateiului fn, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 237 din 30.08.2023
privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Mediaș-Catedrală 1, a imobilului situat în Mediaș str. Păcii fn aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 236 din 30.08.2023
privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 9, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 235 din 30.08.2023
privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Mediaș, a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 27 și str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 234 din 30.08.2023
privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 159/2023
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 233 din 30.08.2023
privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Laurențiu Toppeltinus nr. 14
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 232 din 30.08.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a bunului imobil „Construcție metalică ușoară pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță” și darea în folosință gratuită în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 231 din 30.08.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, precum și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 230 din 30.08.2023
privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 229 din 30.08.2023
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. II (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 8 Județul Sibiu
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 228 din 30.08.2023
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 227 din 30.08.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 226 din 30.08.2023
privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
Data comunicare: 01.09.2023
HCL nr. 225 din 24.08.2023
privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Municipal Mediaș” din Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 7-Transformarea digitală, Investiția I.3.-Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3-Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, precum și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 24.08.2023
HCL nr. 224 din 24.08.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050
Data comunicare: 24.08.2023
HCL nr. 223 din 24.08.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 98/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 24.08.2023
HCL nr. 222 din 24.08.2023
privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local, modificat prin HCL nr. 41/2021
Data comunicare: 24.08.2023
HCL nr. 221 din 21.08.2023
privind validarea Dispoziției nr. 754/04.08.2023
Data comunicare: 21.08.2023
HCL nr. 220 din 21.08.2023
privind rectificarea bugetului local, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023
Data comunicare: 21.08.2023
HCL nr. 219 din 21.08.2023
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Mărginean Mircea Ioan și declararea ca vacant a locului acestuia
Data comunicare: 21.08.2023
HCL nr. 218 din 03.08.2023
privind aprobarea completării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 175/2023 privind actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire școală și sală de sport-Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 03.08.2023
HCL nr. 217 din 03.08.2023
privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș în vederea implementării proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Municipal Mediaș”
Data comunicare: 03.08.2023
HCL nr. 216 din 03.08.2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a planului de evoluție al tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
Data comunicare: 03.08.2023
HCL nr. 215 din 03.08.2023
privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat și a Actului cadru de atribuire pentru componentele „Recipiente de colectare a deșeurilor” și „Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie” din cadrul proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
Data comunicare: 03.08.2023
HCL nr. 214 din 26.07.2023
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 213 din 26.07.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire clădiri cu funcțiuni pentru: producție, depozitare, servicii și comerț, spații social-administrative, casa poartă, amenajări exterioare, accese, împrejmuire, rețele de incintă, firme luminoase” str. Gării fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 212 din 26.07.2023
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 211 din 26.07.2023
privind demararea procedurilor de recrutare și selecție pentru desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața Prim-Com SA
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 210 din 26.07.2023
privind aprobarea oportunității achiziționării de către Municipiul Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 27 și str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 209 din 26.07.2023
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție și teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 15, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 208 din 26.07.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Camere video Ighișu Nou (sistem de supraveghere video cu vizualizare și înregistrare)”
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 207 din 26.07.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 206 din 26.07.2023
privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 205 din 26.07.2023
privind aprobarea execuției bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2023
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 204 din 26.07.2023
privind rectificarea bugetului local, bugetul creditelor interne, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 203 din 26.07.2023
privind înlocuirea domnului Draga Gheorghe cu domnul Veza Liviu în cadrul comisiilor Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 27.07.2023
HCL nr. 202 din 28.06.2023
privind darea în folosință gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Mediaș-Catedrală 1, a imobilului situat în Mediaș str. Păcii fn aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 201 din 28.06.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș II”, cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 200 din 28.06.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4”
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 199 din 28.06.2023
privind soluționarea unei cereri de extindere de locuință socială a domnului Zoltan Petru
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 198 din 28.06.2023
privind completarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2023, aprobat prin HCL nr. 73/2023
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 197 din 28.06.2023
privind atribuirea denumirii de Strada Paltinului
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 196 din 28.06.2023
privind atribuirea denumirii de Strada Migdalului
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 195 din 28.06.2023
privind atribuirea denumirii de Strada Mălinului
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 194 din 28.06.2023
privind atribuirea denumirii de Strada Afinului
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 193 din 28.06.2023
privind modificarea HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 192 din 28.06.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 191 din 28.06.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip”
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 190 din 28.06.2023
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 189 din 28.06.2023
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 188 din 28.06.2023
privind aprobarea propunerii de numire a unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 187 din 28.06.2023
privind mandatarea primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze față de solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare (cu excepția biomasei), a imobilelor din incinta Stației de Epurare Apă Uzată situată în Municipiul Mediaș str. Gării fn
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 186 din 28.06.2023
privind completarea HCL nr. 69/2023 privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul local
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 185 din 28.06.2023
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 184 din 28.06.2023
privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 183 din 28.06.2023
privind majorarea valorii obiectivului de investiții „Reabilitare, Modernizare și Eficientizare, Sistem de Iluminat public în Municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou”
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 182 din 28.06.2023
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 181 din 28.06.2023
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unor mijloace de transport, concesionate operatorului de salubritate SC Eco-Sal SA Mediaș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 180 din 28.06.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui mijloc auto de transport persoane și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 179 din 28.06.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 178 din 28.06.2023
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Draga Gheorghe și declararea ca vacant a locului acestuia
Data comunicare: 29.06.2023
HCL nr. 177 din 13.06.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 13.06.2023
HCL nr. 176 din 13.06.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a Devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835
Data comunicare: 13.06.2023
HCL nr. 175 din 13.06.2023
privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire școală și sală de sport-Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (completare art. 1 și art. 2 prin HCL nr. 218/2023)
Data comunicare: 13.06.2023
HCL nr. 174 din 13.06.2023
privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului general și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului „Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord-Est a Județului Sibiu, zona de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A”
Data comunicare: 13.06.2023
HCL nr. 173 din 13.06.2023
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2023
Data comunicare: 13.06.2023
HCL nr. 172 din 08.06.2023
privind implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș, Județul Sibiu-Runda II”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția I1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate
Data comunicare: 09.06.2023
HCL nr. 171 din 08.06.2023
privind aprobarea proiectului la faza Actualizare Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14” (completată prin HCL nr. 253/2023)
Data comunicare: 09.06.2023
HCL nr. 170 din 30.05.2023
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Amenajare zonă de agrement” str. Angărul de Jos fn
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 169 din 30.05.2023
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Parcelare teren în vederea construirii unor locuințe” str. Wewern fn
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 168 din 30.05.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru „Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă mixtă (locuire colectivă și servicii), branșamente utilități” str. Ion Constantin Brătianu fn
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 167 din 30.05.2023
privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Mediaş începând cu luna iunie 2023
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 166 din 30.05.2023
privind aprobarea delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaş, prin concesiune şi a documentelor necesare pentru delegarea acestui serviciu
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 165 din 30.05.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 31.05.2023, prima întrunire, respectiv 06.06.2023, a doua întrunire
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 164 din 30.05.2023
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Gradinița Ighișu Nou”
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 163 din 30.05.2023
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș”
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 162 din 30.05.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 161 din 30.05.2023
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. 1 Decembrie, nr. 27 şi str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 160 din 30.05.2023
privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preemțiune în favoarea SC Casagrande SRL a terenului intravilan aferent construcției, în suprafață de 614 mp, situat în localitatea Mediaș str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 159 din 30.05.2023
privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, înscris la poziția nr. 1766 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș însușit prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 61/2001 cu modificările și completările ulterioare (modificat art. 1 prin HCL nr. 234/2023)
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 158 din 30.05.2023
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş sat Ighişu Nou, str. Morii
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 157 din 30.05.2023
privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Echipare tehnico-edilitară „Proiect tip-Construire sală de educație fizică școlară-Școala Gimnazială Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu nr. 14, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 156 din 30.05.2023
privind încetarea contractului de concesiune nr. 1/25.03.2019 prin acordul părților a imobilului teren-drum situat în Municipiul Mediaș, Piața George Enescu fn, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 155 din 30.05.2023
privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 2/07.09.2011 a terenului situat în Municipiul Mediaș str. Gravorilor nr. 6, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 154 din 30.05.2023
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 153 din 30.05.2023
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe concesionate operatorului regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 152 din 30.05.2023
privind preluarea unor imobile (terenuri) în domeniul public al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 151 din 30.05.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, modificarea și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 150 din 30.05.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Centrală-str. Michael Weiss, str. Ion Constantin Brătianu, str. Virgil Madgearu”
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 149 din 30.05.2023
privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 148 din 30.05.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 147 din 30.05.2023
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 146 din 30.05.2023
privind validarea Dispoziției nr. 610/11.05.2023
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 145 din 30.05.2023
privind rectificarea bugetului local, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023
Data comunicare: 31.05.2023
HCL nr. 144 din 22.05.2023
privind aprobarea valorii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate
Data comunicare: 22.05.2023
HCL nr. 143 din 22.05.2023
privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.200.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, de către BRD Groupe Societe Generale SA, a Acordului de Garantare prin venituri proprii și a Contractului de Ipotecă asupra conturilor bancare
Data comunicare: 22.05.2023
HCL nr. 142 din 03.05.2023
privind aprobarea cuantumului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local din domeniul SPORT
Data comunicare: 03.05.2023
HCL nr. 141 din 26.04.2023
privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Mediaș, a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 140 din 26.04.2023
privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Mediaș cultelor religioase
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 139 din 26.04.2023
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 138 din 26.04.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Meditur SA de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 137 din 26.04.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2023, prima întrunire, respectiv 26.05.2023, a doua întrunire
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 136 din 26.04.2023
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mediaș în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 135 din 26.04.2023
privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.05.2023
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 134 din 26.04.2023
privind încetarea prin acordul părților a contractului nr. 124 din data de 03.11.2020 ,,Delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș” încheiat cu Asociația Guardapet Mediaș
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 133 din 26.04.2023
privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a Municipiului Mediaș
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 132 din 26.04.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 131 din 26.04.2023
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Ighiș”
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 130 din 26.04.2023
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și nefinanțate de AFM pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice etapa II, cartier Gura Câmpului, Gloria, Aurel Vlaicu” (modificată prin HCL nr. 242/2023)
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 129 din 26.04.2023
privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 128 din 26.04.2023
privind punerea la dispoziția proiectului „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul la nivelul Apa Târnavei Mari Mediaș” finanțat prin POIM/1098/11/1/Implementare măsuri de utilizare a SRE (cu excepția biomasei), a imobilelor din incinta Stației de Epurare Apă Uzată situată în Municipiul Mediaș str. Gării fn
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 127 din 26.04.2023
privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 126 din 26.04.2023
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție+cotă teren aferentă) situat în localitatea Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1 Județul Sibiu, înscris în CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top: 192/2/I-193/1/2/I, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș-domeniul privat
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 125 din 26.04.2023
privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Păcii fn
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 124 din 26.04.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 123 din 26.04.2023
privind rectificarea bugetului local, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 122 din 26.04.2023
privind participarea Municipiului Mediaș în cadrul ,,Programului privind casarea autovehiculelor uzate”
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 121 din 26.04.2023
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2024 modificată prin HCL nr. 339/2023)
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 120 din 26.04.2023
privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 119 din 26.04.2023
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2023
Data comunicare: 27.04.2023
HCL nr. 118 din 13.04.2023
privind aprobarea documentației tehnico-econimice la faza DALI pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 48, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”
Data comunicare: 18.04.2023
HCL nr. 117 din 13.04.2023
privind aprobarea documentației tehnico-econimice la faza DALI pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: 1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 12, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 3, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU 3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 11, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”
Data comunicare: 18.04.2023
HCL nr. 116 din 13.04.2023
privind înlocuirea anexei la HCL nr. 79/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Data comunicare: 18.04.2023
HCL nr. 115 din 29.03.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire magazin Penny Market, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame de faţadă şi în parcare stâlp publicitar, organizare şantier şi branşamente utilităţi” str. Moşnei fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 114 din 29.03.2023
privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de mese calde
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 113 din 29.03.2023
privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 112 din 29.03.2023
privind repartizarea unei locuinţe sociale, situată în Municipiul Mediaş, str. Gravorilor, nr. 4, Mansardă, ap. 15 unei persoane vulnerabile din Municipiul Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 111 din 29.03.2023
privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 110 din 29.03.2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 109 din 29.03.2023
privind modificarea/completarea prin Act Adițional a Parteneriatului de implementare nr. 12516/30.09.2020 încheiat între UAT-Municipiul Mediaș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a Municipiului Mediaș, aprobat prin HCL nr. 238/2020, și modificat prin Actul Adițional nr. 1 aprobat prin HCL nr. 327/2022
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 108 din 29.03.2023
privind aprobarea modificării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Mediaș cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 107 din 29.03.2023
privind proiectul la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalația de încălzire și instalația electrică corp D Liceul Teoretic Axente Sever”
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 106 din 29.03.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)”, COD SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 105 din 29.03.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT, a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)”, COD SMIS 136917
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 104 din 29.03.2023
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe str. Piatra Craiului, din Municipiul Mediaș”
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 103 din 29.03.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 30.03.2023, prima întrunire, respectiv 31.03.2023 a doua întrunire
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 102 din 29.03.2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 101 din 29.03.2023
privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş, Sat Ighişu Nou, str. Morii
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 100 din 29.03.2023
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 2A, ap. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 99 din 29.03.2023
privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 465 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 98 din 29.03.2023
privind aprobarea oportunității achiziționării de către Municipiul Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale individuale
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 97 din 29.03.2023
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 96 din 29.03.2023
privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 95 din 29.03.2023
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 7 (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 24 Județul Sibiu
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 94 din 29.03.2023
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 93 din 29.03.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 92 din 29.03.2023
privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Mediaş în cadrul Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mediaş prin Clubul Sportiv Municipal Mediaş pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport, şi reprezentanţi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 91 din 29.03.2023
privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 90 din 29.03.2023
privind acordarea de facilități fiscale pentru anul 2023 Parcului Industrial Automecanica
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 89 din 29.03.2023
privind modificarea Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
Data comunicare: 30.03.2023
HCL nr. 88 din 16.03.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUD Proiect Pilot „Construire creşă mică” str. Blajului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului
Data comunicare: 17.03.2023
HCL nr. 87 din 16.03.2023
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2023-30.06.2023
Data comunicare: 17.03.2023
HCL nr. 86 din 16.03.2023
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 75 de ani de căsătorie în cursul anului 2023
Data comunicare: 17.03.2023
HCL nr. 85 din 16.03.2023
privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C15-Educatie, a Notei de fundamentare, precum şi a cheltuielilor legate de proiect (modificată prin HCL nr. 246/2023)
Data comunicare: 17.03.2023
HCL nr. 84 din 16.03.2023
privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a „Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”, precum și mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” aprobarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru „Delegarea gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș-Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”
Data comunicare: 17.03.2023
HCL nr. 83 din 28.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 82 din 28.02.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 81 din 28.02.2023
privind actualizarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 80 din 28.02.2023
privind prelungirea duratei Convenției de parteneriat nr. 2025/2018 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 79 din 28.02.2023
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană (modificată prin HCL nr. 297/2023)
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 78 din 28.02.2023
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Iuliu Maniu fn
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 77 din 28.02.2023
privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2023
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 76 din 28.02.2023
privind aprobarea încheierii unor Protocoale de colaborare din cadrul proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS” cod MYSMIS 130963, încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 75 din 28.02.2023
privind încheierea convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2023, între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş şi Asociația „Love & Light Romania”-Centrul Rezidențial Sanctuarul
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 74 din 28.02.2023
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 73 din 28.02.2023
privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2023 (complectată prin HCL nr. 198/2023, completată prin HCL nr. 320/2023 )
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 72 din 28.02.2023
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru anul școlar 2022-2023
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 71 din 28.02.2023
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica, și operatorul economic SC Automecanica Mediaș SRL, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 70 din 28.02.2023
privind aprobarea suplimentării atribuțiilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mediaș cu atribuții privind adaptarea locală la schimbările climatice
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 69 din 28.02.2023
privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul local (complectată prin HCL nr. 186/2023, completată prin HCL nr. 314/2023)
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 68 din 28.02.2023
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș Șos. Sibiului nr. 48 și str. Rora Mare”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 67 din 28.02.2023
privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze față de solicitarea SC TRACON SRL de modificare a tarifului de depozitare
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 66 din 28.02.2023
privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2587/257/2022
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 65 din 28.02.2023
privind revocarea și radierea dreptului de administrare asupra terenului intravilan înscris în CF 101276 Axente Sever, nr. top. 1128/2/1/10 în favoarea I.L.L. Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 64 din 28.02.2023
privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2018 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș pentru imobilul situat în Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7-„Centru de Îngrijire și Asistență Persoane Vârstnice”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 63 din 28.02.2023
privind schimbarea destinaţiei unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 62 din 28.02.2023
privind aprobarea listei cuprinzând terenurile identificate pentru atribuire în folosință gratuită tinerilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 61 din 28.02.2023
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 60 din 28.02.2023
privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui teren intravilan în suprafață de 614 mp situat în Municipiului Mediaș, str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 59 din 28.02.2023
privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 5 situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 58 din 28.02.2023
privind aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 9/12.05.2016 încheiat între Municipiul Mediaș și SNTGN Transgaz SA
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 57 din 28.02.2023
privind modificarea anexei la HCL nr. 302/27.10.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 56 din 28.02.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 55 din 28.02.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a echipamentelor și sistemelor informatice achiziționate în cadrul proiectului „Soluții informatice integrate privind simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 54 din 28.02.2023
privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat „Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul Mediaș-etapa III”
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 53 din 28.02.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a bunului reprezentând „Placă comemorativă dedicată lui Hermann Oberth la Mediaş
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 52 din 28.02.2023
privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2023, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 51 din 28.02.2023
privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2022-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 50 din 28.02.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 49 din 28.02.2023
privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mediaș prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 48 din 28.02.2023
privind aprobarea Regulamentului de funcționare și închiriere a Bazei sportive a Municipiului Mediaș, aflată în administrarea Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 47 din 28.02.2023
privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Mediaş
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 46 din 28.02.2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Meditur SA Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 45 din 28.02.2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 44 din 28.02.2023
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2022
Data comunicare: 01.03.2023
HCL nr. 43 din 09.02.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 42 din 09.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 368/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 2”, categoria de investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 41 din 09.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 367/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 1”, categoria de investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 40 din 09.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport”, cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 39 din 09.02.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport”
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 38 din 09.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, rețele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 37 din 09.02.2023
privind proiectul la faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație încălzire parter cămin A Colegiul Tehnic Mediensis”
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 36 din 09.02.2023
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 35 din 09.02.2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014+: 136835
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 34 din 09.02.2023
privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin HCL nr. 377/20.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 33 din 09.02.2023
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 32 din 09.02.2023
privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne şi achiziţionarea unor servicii de consultanţă în domeniul financiar bancar
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 31 din 09.02.2023
privind modificare și completarea HCL nr. 3/2023 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023 (modificată și completată prin HCL nr. 31/2023)
Data comunicare: 09.02.2023
HCL nr. 30 din 25.01.2023
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. Nisipului nr. 6 în scopul dezvoltării infrastructurii de locuinţe sociale individuale
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 29 din 25.01.2023
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 28 din 25.01.2023
privind înființarea unor posturi în afara organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 27 din 25.01.2023
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 26 din 25.01.2023
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2023
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 25 din 25.01.2023
privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2023
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 24 din 25.01.2023
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2023, în vederea creșterii calității vieții
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 23 din 25.01.2023
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 22 din 25.01.2023
privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 21 din 25.01.2023
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în anul 2023, la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 20 din 25.01.2023
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul școlar 2023-2024
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 19 din 25.01.2023
privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al Spitalului Municipal Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 18 din 25.01.2023
privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 17 din 25.01.2023
privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 16 din 25.01.2023
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 30.01.2023, prima întrunire, respectiv 31.01.2023, a doua întrunire
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 15 din 25.01.2023
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022-2022-09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6.09.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru obiectivul de investiții „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni Județul Sibiu” în cadrul POIM 2014-2020
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 14 din 25.01.2023
privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului „Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord-Est a Județului Sibiu, zona de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A”
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 13 din 25.01.2023
privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 12 din 25.01.2023
privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2023, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 11 din 25.01.2023
privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 10 din 25.01.2023
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 9 din 25.01.2023
privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș pentru imobilele (pavilioanele S+S2) situate în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 8 din 25.01.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 7 din 25.01.2023
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, precum și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 6 din 25.01.2023
privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 5 din 25.01.2023
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 4 din 25.01.2023
privind modificarea HCL nr. 384/2022 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș începând cu 01.01.2023 (modificată prin HCL nr. 4/2023)
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 3 din 25.01.2023
privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023 (modificată și completată prin HCL nr. 31/2023)
Data comunicare: 26.01.2023
HCL nr. 2 din 09.01.2023
privind validarea Dispoziției nr. 798/28.12.2022
Data comunicare: 09.01.2023
HCL nr. 1 din 09.01.2023
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022
Data comunicare: 09.01.2023
HCL nr. 244 din 30.08.2022
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 31.08.2023, prima întrunire respectiv 01.09.2023 a doua întrunire
Data comunicare: 01.09.2023