MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Dezbatere publică pentru alegerea variantei reprezentative a steagului propriu al Municipiului Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș organizează o dezbatere publică pentru alegerea variantei reprezentative a steagului propriu al Municipiului Mediaș, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 141/10.06.2015, privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ teritoriale a steagurilor proprii. Dezbaterea va avea loc în data de 17 iulie 2017, cu începere de la ora 10.00, în Sala de Ședințe „Daniel Thellmann“ a Primăriei Mediaș. 

Cele trei variante supuse dezbaterii și consultării publice, concepute cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pot fi cosultate atât pe site-ul www.primariamedias.ro, cât și la avizierul special amenajat în Holul Primăriei Mediaș, intrarea B, Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot trimite opțiunea asupra uneia dintre variantele propuse, până cel mai târziu la data de 14 iulie 2017, ora 13.00, folosind una dintre următoarele forme de comunicare: prin poștă, la adresa: Primăria Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, cod 551017, jud. Sibiu; prin email, la adresa primaria@primariamedias.ro, prin fax la numărul 0269/841198, sau direct la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Conținutul  proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de steag, precum și raportul  de specialitate care îl însoțește, poate fi consultate și la avizierul special amenajat în Holul Primăriei Mediaș, intrarea B, Centrul de Informare pentru Cetățeni.