MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Dezbatere publică studiu de trafic pe zona circulației de tranzit în municipiul Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș a elaborat Studiul de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș”, document strategic, menit să asigure  corelarea dezvoltării teritoriale a Municipiului Mediaș cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

De altfel, condiția de bază pentru finanțarea prin fonduri europene a investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor studii de trafic la nivelul municipiilor.

Prin Studiu de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș”),  elaborat de către SC AM PROJECT DESIGN & CONSULTING SRL București au fost propuse 3 variante ocolitoare pentru traficul greu necesare îmbunătățirii mobilității în Municipiul Mediaș ce urmează a fi transpuse într-un Studiu de Fezabilitate pentru stabilirea soluțiilor exacte și optime.

Măsurile prioritare propuse în cadrul Studiul de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș” se vor traduce în pregătirea și depunerea unui proiect „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” a cărui finanțare va fi asigurată prin Obiectivul 3.2  Programul Operațional Regional 2014-2020, alte surse de finanțare nerambursabilă sau prin bugetul propriu al Municipiului Mediaș.

În vederea creșterii gradului de transparență decizională respectiv de participare al actorilor relevanți la finalizarea acestei propuneri de document strategic, a fost lansat  procesul de consultare publică. În conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, Primarul municipiului Mediaș propune spre dezbatere publică textul complet al proiectului de Studiul de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș”.

Cetățenii Municipiului Mediaș, reprezentanţii societăţii civile, operatorii de transport public, operatorii economici, precum și alte asociaţii legal constituite pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă,  la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3,  Mediaș, respectiv in format electronic pe adresa  de e-mail : studiudetrafic@primariamedias.ro, până la data de 02.02.2018.

Dezbaterea privind Studiul de trafic va avea loc în sala de ședințe Daniel Thellmann din cadrul Primăriei Mediaș în data de 02.02.2018 la ora 1130.

În vederea participării la faza de consultare publică, Studiul de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș ”poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș, www.primariamedias.ro

Pentru consultare - click aici

Raportul privind inițierea unui proiect de hotarare - click aici

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de trafic -click aici