MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna august 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 233/2023, proiectul de hotărâre nr. 233/2023, raportul de specialitate nr. 13.967/08.08.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 240/2023, proiectul de hotărâre nr. 240/2023, raportul de specialitate nr. 13.968/08.08.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. II (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 8 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 234/2023, proiectul de hotărâre nr. 234/2023, raportul de specialitate nr. 13.771/10.08.2023;

Temei legal: art. 4 alin. (4) alin. (9), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 235/2023, proiectul de hotărâre nr. 235/2023, raportul de specialitate nr. 13.747/10.08.2023;

Temei legal: art.129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d” alin. (6) lit. „a” și „b” alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, precum și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”.

Referatul de aprobare nr. 236/2023, proiectul de hotărâre nr. 236/2023, raportul de specialitate nr. 13.328/17.08.2023;

Temei legal: Legea nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) și (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, alin. (1) lit. „a”, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a bunului imobil „Construcție metalică ușoară pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță” și darea în folosință gratuită în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 241/2023, proiectul de hotărâre nr. 241/2023, raportul de specialitate nr. 14.228/18.08.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 şi art. 349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Laurențiu Toppeltinus nr. 14.

Referatul de aprobare nr. 237/2023, proiectul de hotărâre nr. 237/2023, raportul de specialitate nr. 14.320/17.08.2023;

Temei legal: art. 26, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 159/2023.

Referatul de aprobare nr. 238/2023, proiectul de hotărâre nr. 238/2023, raportul de specialitate nr. 14.318/17.08.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6), art. 139, alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Mediaș, a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 27 și str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu.

Referatul de aprobare nr. 239/2023, proiectul de hotărâre nr. 239/2023, raportul de specialitate nr. 14.249/17.08.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4) şi art. 287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 9, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 243/2023, proiectul de hotărâre nr. 243/2023, raportul de specialitate nr. 14.438/21.08.2023;

Temei legal: art. 1777 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332-art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Mediaș-Catedrală 1, a imobilului situat în Mediaș str. Păcii fn aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 252/2023, proiectul de hotărâre nr. 252/2023, raportul de specialitate nr. 14.571/22.08.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (1) din Legea 489/2006, art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin (3) lit. „g”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune, asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției, situată pe str. Brateiului fn, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 251/2023, proiectul de hotărâre nr. 251/2023, raportul de specialitate nr. 14.491/21.08.2023;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->