MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna martie 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 100/2023, proiectul de hotărâre nr. 100/2023, raportul de specialitate nr. 5031/17.03.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 101/2023, proiectul de hotărâre nr. 101/2023, raportul de specialitate nr. 5030/17.03.2023;

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007, Ordinul nr. 2.980/2013, Ordinul MDLPA nr. 787/11.06.2021, art. 456 alin. (1) lit. „i”, art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 7 (construcție+cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 24 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 92/2023, proiectul de hotărâre nr. 92/2023, raportul de specialitate nr. 4264/14.03.2023;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 93/2023, proiectul de hotărâre nr. 93/2023, raportul de specialitate nr. 4822/14.03.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d” alin. (6) lit. „a” și „b” alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 94/2023, proiectul de hotărâre nr. 94/2023, raportul de specialitate nr. 4939/16.03.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității achiziționării de către Municipiul Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale individuale.

Referatul de aprobare nr. 95/2023, proiectul de hotărâre nr. 95/2023, raportul de specialitate nr. 4937/16.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 465 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 97/2023, proiectul de hotărâre nr. 97/2023, raportul de specialitate nr. 4957/16.03.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 2A, ap. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 110/2023, proiectul de hotărâre nr. 110/2023, raportul de specialitate nr. 5057/17.03.2023;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302-331 și art. 362 alin. (1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş Sat Ighişu Nou, str. Morii.

Referatul de aprobare nr. 107/2023, proiectul de hotărâre nr. 107/2023, raportul de specialitate nr. 5146/20.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HG nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3