MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultate finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.03.2023 - proba scrisă

Rezultate finale la examenul  pentru promovarea în gradul profesional  imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.03.2023 - proba scrisă

Nr. crt.

Număr înregistare atribuit dosarului de înscriere al candidatului

Funcția publică

Instituția Structura

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Punctaj obținut la proba    scrisă

Punctaj obținut la  proba interviu

Punctajul final

Rezultat final

1.

ID 3183/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaș Serviciul Resurse Umane - Salarizare

ADMIS

94

100

194

ADMIS

2.

ID 3184/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaș Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă

ADMIS

99

100

199

ADMIS

3.

ID 3273/21.02.2023

Polițist local clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaș Serviciul Siguranță și Ordine Publică

ADMIS

98

100

198

ADMIS

4.

ID 3274/21.02.2023

Polițist local  clasa III, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaș Serviciul Siguranță și Ordine Publică

ADMIS

74

100

174

ADMIS

Afișat azi, 21.03.2023,  ora 1500  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş și pe site-ul www.primariamedias.ro.    

 

                                                                                                                                                                                   Secretar comisie examen

                                                                                                                                                                                          Popa Liliana