MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul

selecției dosarelor la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.03.2023, ora 1000 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit. a) şi art.50 alin.(1, 2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt

Numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția publică/structura

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

ID 3183/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Resurse Umane – Salarizare

Admis

-

2.

ID 3184/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş
Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă

Admis

-

3.

ID 3273/21.02.2023

Polițist local  clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

Admis

-

4.

ID 3274/21.02.2023

Polițist local clasa III, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

Admis

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestațiile se depun Serviciul Resurse Umane-Salarizare, Direcţia Economică.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform art.671 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi, 09.03.2023 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul www.primariamedias.ro.    

Candidaţii declaraţi ,,Admis’’ vor susţine proba scrisă în data de 21.03.2023, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.