MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG din cadrul Direcției pentru Cultură

Având în vedere prevederile art.47, alin.(3) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu susținută în data de 24.08.2023:

Nr.crt.

Cod numeric pentru identificare

Candidat pentru funcţia / gradul

Punctaj interviu

Rezultatul

interviului

1.

13933

Șef serviciu

gradul II

96,60

Admis

În cazul în care candidatul este nemulţumit de punctajul obţinut la proba interviului are posibilitatea să depună contestaţie până în data de 25.08.2023 ora 1200 la secretarul comisiei de concurs sau la Serviciul Resurse Umane – Salarizare.