MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:  

Nr.crt.

Numele / prenumele candidatului (ID)

Funcţia

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1.

1336

Şef birou

78,33 p

 

ADMIS

2.

1374

Inspector de specialitate gr. I

78,33 p

ADMIS

3.

1326

 

Îngrijitoare

80 p

ADMIS

Candidaţii  nemulţumiţi de rezultatele obţinute  pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform  art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi  15.05.2023 la sediul  Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.