MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă pentru funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Mediaș

Rezultatul probei scrise

la examenul de promovare  în clasă pentru funcţii publice  de execuţie  din cadrul  Direcţiei de Asistență  Socială  Mediaș

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. 2 şi alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de  concurs  comunică  următoarele  rezultate ale  probei scrise :

Nr. crt.

ID candidat

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei  scrise

1.

4683

Inspector clasa I grad

profesional asistent

93,33

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 06.10.2022  ora  12.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

 

Secretar,

Roman Marieta