MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Informaţii publice

Informaţii de interes public

Serviciile electronice disponibile pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt următoarele:

• Informații privind documentaţiile necesare pentru autorizaţii şi certificate.
• Consultare situaţie proprie şi stadiul soluţionării demersurilor.
• Petiţii, sesizări, audienţe.
• Descărcare formulare tipizate.
• Oferire de informaţii online.
 
Adresa contact
Primăria Municipiului Mediaş
P-ţa Corneliu Coposu nr.3, cod 551018 Medias, jud. Sibiu
email: primaria@primariamedias.ro
web:   www.primariamedias.ro
 
Telefoane:
RDS:      0269.803.803 (numar portat din reteaua Romtelecom);
Orange: 0745.108.036

 


Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.

Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
 a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 e) sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
 f) programele si strategiile proprii;
 g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.


Rapoarte conform cu legea 52/2003

Rapoarte conform cu legea 544/2001