MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

OP-ACT

 

 

Titlul proiectului:”OP ACT - Modalităţi de acţiune privind îmbunătăţirea poziţiei strategice a oraşelor mici şi mijlocii”.

Descrierea Proiectului: Schimbarea demografică este principala provocare căreia oraşele mici şi mijlocii din toată Europa încearcă să-i facă faţă cu succes. Rata natalităţii în scădere şi durata medie de viaţă tot mai ridicată , precum şi emigrarea sunt factori majori în schimbările demografice. În special oraşele mici şi mijlocii sunt acelea care se confruntă cu dificultăţi din cauza acestui fenomen. Tinerii tind să se mute în zonele metropolitane şi numărul de pensionari creşte rapid. Rezultatele schimbărilor demografice sunt arătate de statisticile care dovedesc scăderea populaţiei şi declinul major al acesteia din cauza noii structuri de vârstă. Prin integrarea activă a grupurilor defavorizate pe piaţa forţei de muncă şi accesul lor la sistemul de învăţământ superior, prin crearea condiţiilor atractive de viaţă şi de muncă pentru locuitorii noştri, dar şi prin adaptarea infrastructurii urbane la noile tendinţe, noile strategii de îmbunătăţire a imaginii oraşelor, vor putea fi implementate cu succes. Acesta este obiectivul final al  proiectului OP ACT, prin care fiecare oraş european partener va încerca să găsească modalităţi de a susţine combaterea declinului populaţiei cât şi provocărilor asociate acestui fenomen.

 

Obiectivele proiectului: URBACT este un program European de schimb de experienţă şi învăţare continuă, în vederea promovării dezvoltării urbane durabile. Acesta permite oraşelor să conlucreze în scopul dezvoltării soluţiilor faţă de provocările majore, oferind posibilitatea oraşelor cheie la afirmare în rolul pe care acestea îl joacă în ceea ce priveşte confruntarea cu schimbările demografice prin complexitatea socială crescândă.

 

Obiectivele OP ACT, ca şi proiect finanţat în cadrul liniei de proiecte URBACT, sunt:

  1. Noi abordări ale principiului  de administraţie publică având scopul eficientizării activităţii;
  2. Incluziunea socială pe piaţa muncii şi în activităţile comunitare a persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;
  3. Creştere economică;
  4. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai generale pentru membrii comunităţii;
  5. Folosirea de noi metode de marketing comunitar.
Parteneri proiect:
Oraş partener                                                                       Număr de locuitori
 
Leoben( Austria)
25.000
Ancona (Italia)
102.500
Mediaş (România)
63.600
Nottodden (Norvegia)
12.300
Dabrowa Gornicza (Polonia)
128.300
Heerlen (Olanda)
89.200
Legazpi (Spania)
8.700
Rezekne (Letonia)
35.100
Altena (Germania)
19.200
Eberswalde (Germania)
42.400
Nagykallo (Ungaria)
10.100

Echipa de proiect: 

Vladimir Şargu – manager de proiect; email:vsargu@yahoo.com,  tel.0369 403 191
Adina Roşca – responsabil financiar;
Maria Gina Toma- responsabil comunicare/diseminare informaţii,
Birsan Ileana – responsabil IT;