MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Common Activities for European Citizens

 Proiectul „Common Activities for European Citizens”
a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul
programului „Europa pentru cetăţeni”
Participare: proiectul a permis întrunirea a 60 de cetăţeni, dintre care 20 originari din municipiul De Friese Meren (Olanda), 20 din municipiul Sopron (Ungaria) şi 20 din municipiul Dąbrowa Górnicza (Polonia).
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Mediaş, România de la 08.05.2014  la  12.05.2014
Descriere succintă: proiectul "Common Activities for European Citizens" a fost realizat în grupuri de lucru formate din autorităţi publice, funcţionari şi voluntari, în scopul dezvoltării unei colaborări eficiente între aceştia. Experienţa comună din cadrul celor cinci zile a ridicat problemele şi barierele resimţite de către participanţi în activitate, iar acestea au fost supuse dezbaterii în vederea găsirii de soluţii cât mai benefice. În acelaşi timp, proiectul a oferit posibilitatea participanţilor de a se implica la procesul decizional la nivel local şi de a-şi exprima recomandările pentru optimizarea relaţiei dintre autorităţi şi voluntari, iar activităţile comune de viitor vor fi dovada clară a acestei colaborări. La dezbateri şi discuţii au fost invitaţi reprezentanţi ai ONG-urilor, pentru a îmbunătăţi implicarea membrilor în activitatea instituţiilor publice, dar şi de a face sugestii cu privire la realizarea unui cadru ideal de voluntariat în instituţii sociale (case de copii, centre de zi pentru persoane vârstnice, azile de bătrâni), instituţii medicale (spitale), şcoli (inclusiv cele pentru tineri cu dizabilităţi sau nevoi speciale), dar şi la evenimente culturale sau educative (festivaluri, expoziţii, simpozioane). Participanţii din oraşele partenere au depăşit barierele lingvistice şi culturale prin activităţi comune, atât de voluntariat practic şi ateliere, cât şi de divertisment şi relaxare prin excursiile şi jocurile organizate. Proiectul a implicat în principal forme active de lucru, cum ar fi ateliere de lucru, mese rotunde, prezentări, activităţi de petrecere a timpului liber activ şi jocuri. Utilizarea unor astfel de instrumente de integrare a participanţilor la proiect, a ajutat la depăşirea barierelor lingvistice şi barierelor culturale. În plus, activităţile comune au stimulat crearea de reţele, împărtăşirea problemelor şi găsirea de soluţii pentru fiecare particularitate. Prin evenimentele proiectului, în care participanţii au fost implicaţi activ, s-a sporit sentimentul de apartenenţă la o Europă comună, construită pe valori împărtăşite, istorie şi cultură. Participarea la activităţile din mediul internaţional şi continuarea colaborării va întări sentimentul de toleranţă a participanţilor şi va valorifica diversitatea etnică, lingvistică şi culturală în Europa.
Activităţi:
  • Ziua de 08.05.2014 a fost consacrată pentru primirea invitaţilor si prezentarea fiecărui grup de participanţi. Ziua s-a încheiat cu o cină tradiţional ungurească.
  • Ziua de 09.05.2014 a fost consacrată pentru atelierul „Voluntar în Europa", privind oportunităţilor de voluntariat în ţările UE şi participarea activă la nivel local şi european a cetăţenilor, au avut loc vizite în imprejurimi, jocuri interactive de cunoaştere şi un dialog între voluntari, participanţi şi invitaţi pe tema „Voluntarii în instituţiile publice - o resursă socială valoroasă". Ziua s-a încheiat cu o cină tradiţional poloneză.
  • Ziua de 10.05.2014 a fost consacrată pentru evenimentul „Fii voluntar pentru o zi”, în cadrul căruia s-au desfăşurat activităţii practice de voluntariat în instituţii alese de fiecare participant, în funcţie de abilităţi şi de afiliere emoţională (Compania de salubritate ECO-SAL, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială, Centrul Phoenix Speranţa pentru persoanele cu dizabilităţi). Ziua s-a încheiat cu o cină tradiţional olandeză.
  • Ziua de 11.05.2014 a fost consacrată pentru atelierul „Dezvoltarea unui proiect comun de colaborare între ţările participante”. În cadrul acestuia s-au conturat idei de proiecte comune în domeniile: social, turism şi tineret. Ulterior se vor realiza planuri concrete de punere în aplicare a acestora. Ziua s-a încheiat cu o cină tradiţional românească.
  • Ziua de 11.05.2014 a fost consacrată pentru exprimarea opiniilor şi concluziilor privind proiectul şi plecarea invitaţilor.