MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunatațirea organizării instituționale

Denumire proiect: Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea biroctrației și îmbunătățirea organizării instituționale

Cod SIPOCA:  844 

Cod Mysmis:  136328,  

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Data începere proiect: 08.07.2020

Perioada de implementare: 18 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.878.967,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.821.387,66 lei din care:

  •     2.447.121,96 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European(85%)
  •     374.265,70  lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%)

Cofinanțarea eligibilă din bugetul local:    - 57.579,34 lei (2%).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului propus constă în consolidarea capacității instituționale a beneficiarului de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite partajat de Primarie prin simplificarea procedurilor administrației locale, reducerea birocrației pentru cetațeni și eficientizarea activității personalului de specialitate și a aleșilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 2 Realizarea unor seturi de Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
  2. OS 2.4: Creșterea nivelului de Cunoștințe și abilități ale personalului UAT Mediaș, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Rezultate preconizate:

  1. Sistem informatic integrat de tip Smart City Implementat;
  2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din UAT Mediaș

Date de contact:

 Manager de proiect   Sajgo Elena,  din cadrul  Primăriei Municipiului Mediaș, tel.0269/803822,  e-mail: elena.sajgo@primariamedias.ro, www.primariamedias.ro.

 

Pentru anunțul de lansare al proiectului in format PDF click aici

 
  Avertisment (Legal Disclaimer)
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro
Site-ul  web al  Programului  Operațional  Capacitate  Administrativă   www.poca.roo