MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Telefoanele D.A.S.

Telefoanele D.A.S.

Primaria municipiului Mediaş

Nr. crt.
Nume şi prenume
Funcţia
Nivel  organigrama
Nr. telefon
Sediul
1
Mihaly   Ionuţ
inspector de specialitate
Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment – IT Achiziţii Publice
0269 / 803827
Primaria   Mediaş et.1
cam . 16
 
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11,   loc. Mediaş
 
Nr. crt.
Nume şi prenume
Funcţia
Nivel organigrama
Nr. telefon
Sediul
1
Aldea  Adina Mariana
inspector principal
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
2
Balazs  Izabella
referent superior
Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT Compartiment Economico-Financiar Contabil
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
3
Băcilă Rodica
Referent
asistent
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
4
Tătar Dumitru
Inspector
superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale Compartiment Locuinţe Sociale şi de Necesitate
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
5
Conea  Mihaela
director  executiv
Direcţia de Asistenţă  Socială
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
6
Crisan   Aurica
Inspector superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment servicii sociale
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
7
Cristea  Mihaela Elena
inspector superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
8
Constantinescu Luciana
Inspector
superior
Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment Economico-financiar contabil
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
9
Duma  Claudia Veronica
Inspector
superior
Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment Economico financiar contabil
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
10
Diacu  Marius
Şef  serviciu
Serviciul  Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
11
Ernean   Dana
Inspector superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
12
Gaşpar Roxana Elena
Mediator  sanitar
Asistenţă medicală comunitară
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
13
Gîrnod  Ion
Referent superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
14
Iernuţian  Oana
Inspector
superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment Protecţia Copilului
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
15
Man Eniko
Inspector
principal
Compartiment  resurse umane şi monitorizare asistenti personali, indemnizaţii
0269 / 846517
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
16
Tătaru Anca Bianca
Consilier juridic
Compartiment Juridic Contencios
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
17
Nuţă   Alexandru
Inspector superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale Compartiment administrativ – IT
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
18
Ormenişan   Alin
Referent superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale –Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
19
Popa  Camelia
Director executive adj.
Direcţia de  Asistenţă  Socială
0269 / 837764
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
20
Rusu  Cristina
Referent IA
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale – Compartiment beneficii sociale
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
21
Roman  Marieta
Inspector superior
Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT –Compartiment resurse umane şi monitorizare asistenti personali, indemnizaţii
0269 / 846517
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
22
Şerb  Emilia
Inspector
superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale –Compartiment servicii sociale
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
23
Stuparu  Lucia
Inspector
superior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale – Compartiment Protecţia Copilului
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
24
Voinescu  Cristian
Referent
suprior
Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale – Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
25
Velicea  Dorin
Inspector superior
Compartiment Programe Strategii şi Relaţii cu ONG
0269 / 448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie
26
Pepelea Dan
Consilier asistent
Compartiment Juridic Contencios
0269 / 448254
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli  de  aviaţie
 
Adăpost  de Noapte  şi  Asistenţă  de   Reinserţie   pentru  Persoanele  fără   Adăpost  - Str.Luncii nr.1 bl.3 parter , loc. Mediaş
 
Nr. crt.
Nume şi prenume
Funcţia
Nivel organigrama
Nr. telefon
Sediul
1
Armeanu Silvia
supraveghetor de noapte
Adăpost de  Noapte
0269 / 846629
Str. Luncii nr.1 bl.3 , parter
2
Manciulea Adrian
supraveghetor de noapte
Adăpost de  Noapte
0269 / 846629
Str. Luncii nr.1 bl.3
parter
3
Armeanu Constantin
supraveghetor de noapte
Adăpost de  Noapte
0269 / 846629
Str. Luncii nr.1 bl.3
parter
4
Vitan Petru
supraveghetor de noapte
Adăpost de  Noapte
0269 / 846629
Str. Luncii nr.1 bl.3
parter
5
Ţiţei Corina
Sef centru
Adăpost de  Noapte
0269/448252
Aleea  Comandor  Dimitrie  Moraru  nr.11 – în incinta fostei şcoli  de  aviaţie
 
Creşa   nr. 1 , str. Sondorilor nr. 16 ,  loc. Mediaş
 
Nr. crt.
Nume şi prenume
Funcţia
Nivel organigrama
Nr. telefon
Sediul
1
Ceh Georgeta
asistent medical
Creşa nr.1
0269/839115
Str.Sondorilor  nr.16
2
Coţofan Daniela
îngrijitoare
Creşa nr.1
0269/839115
Str.Sondorilor  nr.16
3
Gundisch  Aurora
îngrijitoare
Creşa nr.1
0269/839115
Str.Sondorilor  nr.16
4
Micu  Firuţa
muncitor calificat
Creşa nr.1
0269/839115
Str.Sondorilor   nr.16
 
Creşa nr.2 , str. 1 Decembrie  nr. 34 ,  loc. Mediaş
 
Nr. crt.
Nume şi prenume
Funcţia
Nivel organigrama
Nr. telefon
Sediul
1
Albu  Daniela Teodora
muncitor calificat
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
2
Arsân Maria
îngrijitoare
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
3.
Grama  Anca
administrator
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
4.
Ianosy Alexandra
îngrijitoare
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
5.
Novac  Lenuţa
îngrijitoare
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
6.
Lambrinoc Adela
asistent medical
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
7.
Veza Cosmina  Elena
inspector de specialitate
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
8.
Vălchizan  Adriana
îngrijitoare
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34
9.
Câmpean Teodora
îngrijitoare
Creşa nr.2
0269 / 831031
Str. 1 Decembrie  nr. 34