MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Transport persoane si marfa

ANUNŢ privind înscrierea transportatorilor autorizaţi în lista de aşteptare în vederea participării la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru autovehicule hibrid sau electrice

 

 

Acte necesare pentru acordarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT pentru serviciul de TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ( de persoane şi de mărfuri)

PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ

a)  cererea tip transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective (de la CIC sediu primarie sau <<click aici pentru descarcare modele cereri>> )

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator sau copie a certificatului de  înregistrare, certificat de înregistrare menţiuni şi certificat constatator după caz, eliberate de  registrul comerţului  ;

c)  copie de pe atestatul profesional al taximetristului – valabil ;

d)  cazierul judiciar al taximetristului, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru:

            -  infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

            -  infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

            -  infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;

            -  infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

            -  infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

            -  infracțiuni contra patrimoniului;

    e) avizul medical și psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut conform prevederilor legale în vigoare;

f) certificat  de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local (Direcţia Fiscala Locală);

g) cazierul fiscal (Administraţia Finanţelor Publice);

h) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora ( 1A);

i) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăşura serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv (2A);

j) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, dacă este posibil (3A);

k) declaraţie pe propria răspundere privind faptul că transportatorul cunoaşte şi respectă prevederile L38/2003 actualizată (ANEXA 5);

Modelele de declaratii se pot descarca de aici. <<click pentru descarcare modele>>

l) dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de transport.

NOTĂ: 1. AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT NU DĂ DREPTUL TRANSPORTATORULUI  AUTORIZAT SĂ EXECUTE SERVICIUL DE TRANSPORT  ÎN REGIM   DE TAXI

            2. PE BAZA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT TRANSPORTATORUL AUTORIZAT POATE PARTICIPA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI/COPIILOR CONFORME