MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acte Necesare Persoane Juridice

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi terenuri:

 • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare,factura fiscală, contract donaţie, etc.- după caz)
 • copie extras de Carte Funciară
 • declaraţie tip persoane juridice pentru construcţii
 • declaraţie tip persoane juridice pentru teren
 • dosar

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport:

 • certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (pentru societăţi nou înfiinţate)
 • fişa de înmatriculare
 • copie după cartea de identitate a maşinii
 • copie după actul de dobândire (contractul de vânzare-cumparare, factura fiscală, etc. - după caz)
 • copie declaraţie vamală
 • cerere tip persoane juridice
 • declaraţie tip persoane juridice
 • dosar