MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Atestat de producător

Eliberarea atestatului de producător

Obținerea atestatului de producător

Lista cu structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură care s-au înregistrat la Primăria Municipiului Mediaș conform prevederilor art. 4 aliniatul 1-4 din Legea 145/2014 în vederea eliberării avizului consultativ pentru obținerea atestatului de producător:

  1. pentru sectorul agricol - Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe ,, AGROSTAR,,  cu sediul în București, prin reprezentant în județul Sibiu - dl Marcel Andrei domiciliat în com. Șura Mare str. Principală nr. 246, telefon 0745/052026 sau telefon fix 0269/543303
  2. pentru sectorul apicol - Asociația Crescătorilor de albine din România, Filiala Județeană Sibiu - B-ul Vasile Milea nr. 11 A, prin reprezentant dl Bogorin Ioan Marius, telefon 0269/210599