MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Situatii de urgenta

 

COVID-19

INFORMAȚI - VĂ NUMAI DIN STIRI OFICIALE   -  https://stirioficiale.ro/informatii

CE TRABUIE SĂ STI DESPRE CORONAVIRUS

Reguli de conduita pentru autoizolarea la domiciliuhttps://www.facebook.com/ministeruldeinterne/posts/3483074595096240?__tn__=K-R

Procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățamânt în contextul confirmării uni caz/mai mulor cazuri de COVID-19

Hotărîrea grupului de suport tehnic privind gestionarea bolilor înalt contagioase

Atenție la focul deschis.

 Extras din Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile:

ART. 2

    (1)  Este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.

   (7) Persoanele fizice şi juridice care generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor.

ART. 13

    Următoarele fapte constituie contravenții şi se sancționează după cum urmează:

    a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) şi (7),

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"

 IGSU a lansat o aplicație online prin intermediul căreia poți afla dacă este sau nu necesară obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Softul postat pe site-ul IGSU (http://www.ijsunt.ro/ghid/) oferă posibilitatea de introducere a datelor tehnice despre o construcție, iar după parcurgerea pașilor din platformă rezultă documentele necesare în vederea avizării sau autorizării, în funcție de tipul și categoria construcției. http://www.ijsunt.ro/ghid/

Programare ofițeri situații de urgență

Definirea situaţiei de urgenţă:

Situația de urgență este un eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate

Tipuri de riscuri

Tipuri de risc - cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații,accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă sau cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specific.

Planuri situații de urgență

Materiale informative

Epidemii, virusologie