MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Achiziție de tablete școlare și alte echipmente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș, județul Sibiu

NUMELE PROIECTULUI: ,, Achiziție de tablete școlare și alte echipmente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș, județul Sibiu”

 

BENEFICIAR: MUNICIPIUL MEDIAȘ

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS - CoV-2 prin dotarea școlilor din Municipiul Mediaș.

 

REZULTATELE PRECONIZATE: Educarea și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ESTE DE -  11.950.623,60 lei din care:

Valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană (85%) - 10.130.417,81 lei

Valoarea finanțării asigurate din bugetul national (13%) – 1.549.362,87 lei

 

DATA ÎNCEPERII ȘI FINALIZĂRII PROIECTULUI: 29.09.2021-29.09.2022

 

COD MySMIS 2014+ 144673 Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020

 

Finalizarea proiectului ,, Achiziție de tablete școlare și alte echipmente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș, județul Sibiu”