MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Informații despre repartizarea locuințelor pentru tineri (ANL)

Nota informativă (nr. 3626/04.03.2019) privind lista de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) în vederea închirierii, proprietatea privată a statului român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș

Prin H.C.L.55/2019 a fost aprobata lista de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin A.N.L. în vederea închirierii, proprietatea privată a statului român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Criteriile care au stat la baza stabilirii listelor au fost aprobate prin H.C.L.377/2018 și  avizate favorabil de ministerul dezvoltării regionale și administrației publice prin adresa nr.19477/12.12.2018 .

ANL lista de priorități

Aviz minister

HCL 55 din 2019

HCL 377 din 2018 si criteriile

HCL nr.74 din 25.03.2019

 


Pentru a fi înscrise în baza de date, persoanele interesate de obținerea unei locuințe ANL și care îndeplinesc criteriile legale (vârsta minim 18 ani și maxim 35 ani la data depunerii cererii, loc de muncă stabil în municipiul Mediaș, să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a UAT sau a unității în care își desfășoară activitatea în Municipiul Mediaș)  trebuie să depună o cerere tip însoțită de copie a actului de identitate la Centrul de Informare pentru Cetățeni din sediul Primăriei Mediaș, sau pe adresa de e-mail primaria@primariamedias.ro .