MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Patrimoniu

Formulare si acte necesare pentru:

FORMULARE / CERERI CADASTRU TOPOMETRIE

1.Cerere adeverință intravilan/extravilan

2.Cerere chirie teren pe bază de contract

3.Cerere copie plan parcelar

4.Cerere – imobilul a făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar

5.Cerere încetare contract chirie

6.Cerere plan pe suport topo

7.Cerere atribuire teren conform L15/2003

8.Conditii obligatorii prevăzute de L15/2003 si HCL 132/2015


FORMULARE CERERI EVIDENȚĂ PATRIMONIU

1.Cerere de prelungire spațiu comodat/administrare

2.Cerere de prelungire spații închiriate

3.Cerere tip Legea nr. 18, art. 36

4.Cerere amplasare sistem publicitar

5.Cerere nomenclatura stradala - înscriere/rectificare adresă

6.Cerere prelungire teren aferent chioșc, tonetă, panou

7.Cerere tip intrare în legalitate garaj

8.Cerere tip prelungire contract garaj

9. Cerere atribuire loc parcare pe baza de abonament

10. Cerere tip prelungire contract parcare

11. Cerere tip preluare garaj - prin vanzare, certificat de mostenitor etc.


FORMULARE CERERI SPAȚIU LOCATIV

1.Cerere încetarea contractului de închiriere

2.Cerere prelungirea contractului de închiriere

3.Cerere reparații locuințe

4.Cerere solicitare locuință A.N.L.

5.Cerere de modificare contractului de închiriere

6.Cerere solicitare locuință de serviciu

7.Cerere tip cumpărare locuință A.N.L

8.Adresa inaintare adeverinta de venit ANL


------------------------------------------------------------------------------

 

1. Prelungire comodat/administrare spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

2. Prelungire închiriere spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

3. Trecere în proprietate conf. Legea 18/1991

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • copii după actele de identitate
 • extras de Carte Funciară de dată recentă (maxim 3 luni) original şi o copie a cărții funciare în extenso, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • extras de Carte Funciară în extenso în cazul transcrierii imobilelor dintr-o foaie colectivă într-o foaie individuală
 • copie a actului de dobândire în proprietate asupra construcţiilor (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţa civilă etc.) de către actualul deţinător al locuinţei şi solicitant al atribuirii în proprietate al terenului aferent)
 • alte acte din care să rezulte că atribuirea terenului aferent imobilului se face conform prevederilor art.36 alin.(2-3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (ex.Decizii de atribuire ale Sfatului Popular, contracte de vânzare-cumpărare anterioare ultimului act care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, etc.)

4. Solicitare locuinta ANL 

Pentru înscriere în baza de date în vederea obținerii unei locuințe ANL

5. Cerere pentru eliberare adeverinta intravilan / extravilan

Acte necesare

 • Copie extras C.F. de informare (nu mai vechi de 3 luni)
 • Plan de amplasament şi delimitare al imobilului în coordonate
 • Plan de încadrare în zonă al imobilului
 • Timbru fiscal de 1 leu
 • Chitanţă de 7 lei
 • Cerere tip --> descarca cerere

6. Cerere eliberare copie plan parcelar

Acte necesare

 • TAXA: 48 lei/ nr. de parcele.
 • Copie Titlu de proprietate
 • Cerere tip ---> descarca cerere

*Pentru comunicarea cu Direcţia Patrimoniu respectiv trimiterea documentelor sau cererilor puteţi folosi adresa de email ''patrimoniu@primariamedias.ro''

pagină in curs de actualizare -