MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie vanzare imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situate pe str.Gravorilor nr.56, str.A.Vlaicu nr.33, str.Closca nr.2 ap.47

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 201/29.06.2022, nr. 310/27.10.2022 și nr. 311/27.10.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:

1.teren intravilan în suprafață de 123 mp., situat în localitatea Mediaș, str. Gravorilor nr. 56 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 116164 (CF vechi nr. 7287) sub nr. cadastral/topografic top: 4482/2/3/2, proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677, domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 decembrie 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2.teren intravilan în suprafață de 10.000 mp., situat în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 110716 (CF vechi nr. 16186, nr. cadastral vechi 1702/1/1 nr. topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/1) sub nr. cadastral/topografic 110716, proprietatea Municipiului Mediaș -  domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 decembrie 2022 - ora  12,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

3.imobil (c-ție+cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2 ap. 47 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 100095-C1-U47 sub nr. cadastral 100095-C1-U47 compus din: S – 3 magazii cu cote părți comune de 1162829/142800000 din alte spații comune, casa scării, holuri, terase și din teren intravilan în suprafață de 2.412 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 100095, nr. CF vechi: 17407, nr. cadastral vechi: 2855/2 nr. topografic: 1115/2), aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 decembrie 2022 - ora  13,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 09.11.2022 – 06.12.2022 ora 15:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.