MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situat pe P-ta Regele Ferdinand I nr.6 ap.1

Municipiul  Mediaș organizează licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top: 192/2/I-193/1/2/I compus din corpul de clădire B cu destinație lucrativă în regim de înălțime S+P cu suprafață construită de 252,21 mp format din subsol și 9 încăperi la parter, subsolul corpului de clădire A cu suprafață utilă totală de 102,53 mp., cu cotă indiviză de 58,88% din părțile comune și din teren clădit și neclădit de 577 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 10794, CF vechi nr. 13193, nr. cadastral/topografic top: 192/2-193/1/2), proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 07 iunie 2023 ora 10,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. 

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 11.05.2023 – 06.04.2023 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită în numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.