MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ

privind initierea proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pe perioada 2021-2027 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș,

Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință faptul că a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pe perioada 2021-2027 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate fi consultat pe site-ul municipalității –www.primariamedias.ro, la secțiunea Primăria-Știri și anunțuri-Dezbateri publice, până la data de 21 octombrie 2022.

Persoanele fizice și juridice interesate, pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email investitii@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 01 noiembrie 2022.

 Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pe perioada 2021-2027 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană