MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt

       Având în vedere publicarea în data de 15.05.2023 în Monitorul Oficial nr. 415/2023  al României partea I a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ținând cont de dispozițiile art. IV din actul normativ mai sus menționat, se suspendă ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Juridic Contencios Autoritate Tutelară – Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului