MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică pentru închirierea terenurilor situate în Mediaș str.Otto Kromberg f.n., aflate în domeniul public al mun.Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea terenurilor situate în municipiul Mediaș str.Otto Kromberg f.n., aflate în domeniul public al municipiului Mediaș în baza HCL nr268/2021.

Terenurile au suprafața de 2.500mp parte din terenul în suprafață totală de 7.065mp, identificate în CF nr.115546 Mediaș nr.cadastral/nr.topografic 115546.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 02.02.2022 – 23.02.2022.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 23.02.2022, ora 15:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 24.02.2022, ora 11:00.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.