MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică, pentru vânzarea unor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş

Municipiul  Mediaș organizează licitație publică pentru vânzarea unor imobile, aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş, după cum urmează:

1.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4, identificat în CF Mediaș nr. 104861-C1-U4 (CF vechi nr. 2788) sub nr. cadastral: 104861-C1-U4 compus din: cameră, bucătărie, pivniță, cu cote părți comune de 17,66% din teren clădit și neclădit de 238 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 104861, CF vechi nr. 2788, nr. cadastral/topografic  top: 727/1), acoperiș, branșamente tehnico edilitare, poarta, împrejmuirile, zidurile despărțitoare, proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 06 octombrie 2021 ora  10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 03 noiembrie 2021 ora 10,oo.

2.  pentru imobilul situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, identificat în CF Mediaș nr. 103482-C1-U4 (CF vechi nr. 2991) sub nr. cadastral top: 5353/13/III compus din cameră, bucătărie, hol comun cu ap. 4, pivniță în cotă de 17%, wc comun cu ap. 4, cu cote părți comune de 15,5% din întreg teren clădit și neclădit de 367 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 103482, CF vechi nr. 2991, nr. cadastral/topografic top: 5353/13), pivniță la subsol în cotă de 42% pt. ap. 1 și ap. 2 și cota de 17% pt. ap. 3 poarta, gardul, ziduri și planșee despărțitoare, branșamente edilitare, proprietatea Municipiului Mediaș - CIF: 4240677, domeniul privat, licitația va avea loc în data de 06 octombrie 2021 ora  12,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 03 noiembrie 2021 ora 12,oo.

3.    pentru imobilul situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1, identificat în CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top: 192/2/I-193/1/2/I compus din corpul de clădire B cu destinație lucrativă în regim de înălțime S+P cu suprafață construită de 252,21 mp format din subsol și 9 încăperi la parter, subsolul corpului de clădire A cu suprafață utilă totală de 102,53 mp:cu cote părți comune de 58,88% din teren clădit și neclădit de 577 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 10794, CF vechi nr. 13193, nr. cadastral/topografic top: 192/2-193/1/2), apartament nr. 1 – spațiu cu destinația de WC în suprafață de 3,17 mp. dispus la parterul corpului de clădire B, fundațiile, zidurile, planșeele și podul corpului de clădire A, apartament nr. 2 – spațiu cu destinația de WC în suprafață de 3,17 mp. dispus la parterul corpului de clădire B, fundațiile, zidurile, planșeele și podul corpului de clădire A, spațiul cu destinația casa scărilor în suprafață de 23,74 mp. dispusă între parterul și etajul corpului de clădire A,  apartament nr. 3 – spațiu cu destinația de WC în suprafață de 3,17 mp. dispus la parterul corpului de clădire B, fundațiile, zidurile, planșeele și podul corpului de clădire A, proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 07 octombrie 2021 ora 10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 04 noiembrie 2021 ora 10,oo.

4.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Râșnov f.n., identificat în CF Mediaș nr. 115376 sub nr. cadastral/topografic 115376 teren intravilan în suprafață de 568 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 07 octombrie 2021 ora 11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 04 noiembrie 2021 ora 11,oo.

5.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Valea Păucii f.n., identificat în CF Mediaș nr. 115885 (CF vechi nr. 104866) sub nr. cadastral/topografic 115885 teren intravilan în suprafață de 1.009 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 07 octombrie 2021 ora 12,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 04 noiembrie 2021 ora 12,oo.