MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Axente Sever nr.28

ANUNŢ

Inițiatorul  CĂPÂLNEAN CONSTANTIN VASILE,  prin carh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire vulcanizare auto ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Axente Sever nr.28,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 20.06.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari