MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Plopului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  BACIU DORU-IONEL și soția BACIU CATINCA,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detliu  : “ Construire locuință, garaj, piscină, terasă acoperită și împrejmuire ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Plopului fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 28.12.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan de reglementari