MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Mihai Viteazu nr.14

Inițiatorul UAT MUNICIPIUL MEDIAȘ prin Primar Gheorghe Roman,  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu: “CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU”,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Mihai Viteazu nr. 14, jud. Sibiu, conform planșelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 10.05.2022, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269-803821 sau e-mail:  urbanism@primariamedias.ro,  şi la adresa iniţiatorului Municipiul Mediaș în municipiul Mediaș str. Corneliu Coposu, nr.3, județul Sibiu.

plan incadrare

plan reglementari