MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Moșnei fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  SC ATERM SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zona  : “ Dezmembrare imobil ( în mai mult de 4 parcele) în vederea construirii de  locuințe, căi de acces, branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.10.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari