MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str.Wewern fn

ANUNŢ

Inițiatorul SC ATERM SRL,  prin arh. Lazăr Florin aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Parcelare teren în vederea construirii unor locuințe” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Wewern fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 09.03.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari