MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie publica pentru concesionarea unui imobil apartinand dom public al mun.Medias situat in Medias Aleea C-dor Dimitrie Moraru nr.15

 

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.209/26.07.2023 și OUG nr.57/03.07.2019, anunță organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil, aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș Aleea C-dor Dimitrie Moraru nr.15, identificat în:  CF Mediaș nr.106422 sub nr.cadastral/nr.topografic CAD: 1702/2/2 Top: 3841/2/1/1/1/1/1/1/2/2 teren intravilan în suprafață de 1.395mp, nr.cadastral/nr.topografic Top: 3841/2/1/1/1/1/1/1/2/2 construcții, proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul public, CIF: 4240677.

Licitația va avea loc în data de 14.09.2023, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 11.00.

Prețul minim de pornire a licitației este de 8.612 lei, reprezentând redevența minimă anuală.

Procurarea documentației de licitație se va face în perioada 24.08.2023 – 13.09.2023 ora 15.oo, iar depunerea ofertelor de licitație se va face până pe data de 13.09.2023 ora 15.oo, la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.