MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru vanzarea unui imobil domeniul privat al mun.Medias

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 122/30.03.2022, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, situat în localitatea Mediaș, Măgurei f.n., identificat în CF Mediaș nr. 116167 sub nr. cadastral/topografic 116167 teren intravilan în suprafață de 674 mp.

Licitația va avea loc în data de 05 mai 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 11.04.2022 – 04.05.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.