MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitației publica ptr concesionarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Mun.Mediaș Sos.Sibiului

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.296/27.10.2021 și OUG nr.57/2019, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru concesionarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș Șos.Sibiului f.n., identificat în CF Mediaș nr.114424 sub nr.cadastral/nr.topografic 114424 teren intravilan în suprafață de 1.808 mp.

Licitația va avea loc în data de 08 decembrie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo.

Prețul minim de pornire a licitației este de 11.000 lei, reprezentând redevența minima anuală.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 16 noiembrie 2021 – 07 decembrie 2021 ora 15.oo la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.