MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitații publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situate pe str.Luceafarului nr. 36, str.Buzdului nr.47

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 171/30.05.2022, nr. 272/28.09.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor terenuri intravilane, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:

1.  teren intravilan situat în localitatea Mediaș, str. Luceafărului nr. 36, identificat în  CF Mediaș nr. 116089 sub nr. cadastral/topografic 116089 teren în suprafață de 1.239 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 noiembrie 2022 - ora  10,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2.  teren intravilan situat în localitatea Mediaș, str. Buzdului nr. 47, identificat în CF Mediaș nr. 104308 sub nr. cadastral/topografic 104308 teren intravilan în suprafață de 194 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 noiembrie 2022 - ora  12,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentației de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 12.10.2022 – 04.11.2022 ora 13:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.