MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gr. I la Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş

Având în vedere sesizarea nr.662/21.02.2023 adresată conducerii Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş cu privire la nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveste organizarea şi, desfăşurarea concursului de ocupare a unui post de  inspector de specialitate gr. I şi potrivit  prevederile art. 62 alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, desfăşurarea concursului se suspendă pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, pentru verificarea celor sesizate.

 

 

                                                                                                         Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta