MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situat pe str.C.Brancoveanu nr.2 ap.3

Municipiul  Mediaș organizează licitație publică pentru vânzarea unui imobil (construcție+cotă teren aferentă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 271/28.09.2022 după cum urmează:

Imobil situat în intravilanul municipiul Mediaș str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 ap. 3, identificat în:

CF Mediaș nr. 101362-C1-U5 (CF vechi: 1008) sub nr. cadastral top: 808/2/1-809/III compus din: la etaj - 2 camere, verandă în suprafață de 14,23 mp. pivniță, cu cote părți comune de 15% din teren clădit și neclădit în suprafață de 1.011 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101362, nr. CF vechi: 1008, nr. cadastral/topografic top: 808/2/1-809), fundație, ziduri și planșee despărțitoare, șarpanta, podul, învelitoarea, căile de acces de la parter, etaj și subsol, instalațiile și branșamentele edilitare și spălătoria, aflat în proprietatea:

- Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat, proprietar asupra construcției și a terenului în cotă de 5/8

- Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat, proprietar asupra construcției și a terenului în cotă de 3/8 

Licitația va avea loc în data de 15 noiembrie 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.