MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare imobil (teren) situat in mun.Medias str.A.Vlaicu nr.33 S=10.000mp

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 201/29.06.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unui teren intravilan situat în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, identificat în CF Mediaș nr. 110716 (CF vechi nr. 16186, nr. cadastral vechi 1702/1/1 nr. topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/1) sub nr. cadastral/topografic 110716 teren neîmprejmuit în suprafață de 10.000 mp., proprietatea Municipiului Mediaș -  domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 25 octombrie 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 29.09.2022 – 24.10.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.