MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID -19 ÎN MUNICIPIUL MEDIAS, JUD. SIBIU

 

NUMELE PROIECTULUI: CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID -19 ÎN MUNICIPIUL MEDIAS, JUD. SIBIU

 

Beneficiar: MUNICIPIUL MEDIAS, in calitate de Lider de parteneriat si UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MEDIAS, in calitate de partener

 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI: Crearea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare in scopul asigurarii unui raspuns in timp util si eficient la criza COVID-19 prin dotarea institutiei rezidentiale Unitatea de Asistenta Medico Sociala (UAMS) din cadrul Primariei Municipiului Medias.

 REZULTATELE PRECONIZATE : Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare in scopul asigurarii unui raspuns in timp util si eficient la criza COVID-19 prin dotarea institutiei rezidentiale Unitatea de Asistenta Medico Sociala (UAMS) din cadrul Primariei Municipiului Medias astfel încât sa fie asigurata permanenta functionarii serviciilor sociale în conditii de siguranta pentru beneficiarii serviciilor sociale furnizate de UAMS Medias creata.

VALOARE TOTALA PROIECT : 503,894.06 LEI

VALOAREA ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR REACT-EU(100%): 503.894,06 lei

DATA ÎNCEPERII ȘI FINALIZĂRII PROIECTULUI: 01 FEBRUARIE 2020 - 31 OCTOMBRIE 2022

COD SMIS: 141753, PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA PRIN REACT-EU PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE