MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

oferta de vanzare nr. 58/24.032023 depusa de Baciu Nicolae cu domiciliul in Cluj Napoca, str Luceafărului nr. 8,ap 6, jud Cluj și Covaciu Maria Diana cu domiciliul in Sibiu str. Constituției nr. 21, ap 19, jud Sibiu privind terenul extravilan in suprafața de 0,50 ha arabil ,înscris în CF nr. 116935 Medias, cad 116935 , parcela 2459/1