MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 54/07.02.2023 pentru terenul situat in extravilanul mun. Mediaș , în suprafata de 1,00 ha , categoria de folosinta pășune, inscris in CF 117349, nr. cadastral 117349 la pretul de 25.625 lei