MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 57/17.03.2023 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în suprafata de 0,0321 ha , categoria de folosinta pășune, inscris in CF 117452, nr. cadastral 117452 , a pretul de 3000 lei