MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 59/27.03.2023 privind terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,80 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116344 Medias , nr. cadastral 116344. la pretul de 11.000 le, oferta depusa de Radu Vasile din Sibiu prin împuternicit Bucșa Ioan i