MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 60/27.03.2023 privind terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,07 ha , categoria de folosinta fâneață, inscris in CF 116327 Medias , nr. cadastral 116327. la pretul de 1.000 lei, oferta depusa de Radu Vasile din Sibiu prin împuternicit Bucșa Ioan i